தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

என் கவிதைகள்



=========================
நம் காதல் உயர்ந்ததற்கு
உன் பார்வைதான்,
ஏணி-படி..!!

இப்போது உன் பார்வை
வேறுபக்கம் சாய்கிறதே
ஏனிப்படி..?
=========================

=========================
உன் பார்வை மழையை
யாசிக்கும் நான் ஒரு
தாவரம்…!!! 

உன் பார்வையில்
தினமும் நனைய
எனக்குத் 
தா-வரம்…!!! 
=========================


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;