தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

எனக்காக நீ - உனக்காக நான்ஆசைதான் அதிகமானால்
அங்கம்தான் புனிதமாகும்
தேகங்களின் கூடலிலே
மோகத்தால் மூச்சடைக்கும்

ஆடையே பாரமாக
அச்சமோ தூரம் போக
அனைத்தவளே ஆடையாக
அவள் இதழ் எனை ஈரமாக்க

ஐந்தடி உடல்மூலம்
அகிலத்தை ரசித்தேன்
அழகிய இதழ்களிலே
அமுதத்தை ருசித்தேன்

போதும் என்று சொல்லி நடித்தாள்
போகசொல்லி அனைத்தேபிடித்தாள்

நீ தொடத்தான் நான் பிறந்தேன்
நான் தொடத்தான் நீ பிறந்தாய்
நாம் தொட்டோம் யார் பிறப்போ?
_ எங்கோ படித்ததில் ரசித்தது


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;