தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

தேவதை வாசம்நான்,
தேவதையோடு பலகித்தொலைத்து,
தெருவெல்லாம் தேடியலைந்தவன் !
சத்தியமாய்த் தெரியாது !
அவர்களுக்கு !
இங்கே வந்துபோகமட்டுமே உரிமை !
வாழ்வதற்கு அல்ல என்று !
காதலில் கதகளி ஆடியது எனது தவறே !!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;