தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

சொல்லாதவைஎவரும் சொல்லாததை சொல்லமுயன்று,
சொல்லெடுத்துப் போராடுகிற யுக்தியை,
காதல்தான் தருவித்தது....................
பலநேரங்களில் சொல்லாமலேயே,
மௌனமாயும் முடிந்துபோகிறது சொல்லவந்தது !
அவைகளை மனதுள் மறையும் தோல்விகள்,
என்று மடித்து முடித்துவைத்து விடாமல்,
முயற்சிகளின் சின்னங்கள் என்று,
முழுமையாய் ஏன் அங்கீகரித்து முகரக்கூடாது நீ !!
முயற்சிகளும் காதலிக்கப்படவேண்டும் முழுமையாய் பெண்ணே !!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;