தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

என் உணர்வுகளையும் நினைவுகளையும்அவள் வெஜ் என்று நினைத்திருந்தேன் ...

இல்லை ,

அவள் நான்வெஜ் தான் ...
என்னை மட்டுமல்ல ...

என் உணர்வுகளையும் நினைவுகளையும்
கூட
அவள் உண்பதால் ...


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;