தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

உயிர்கொல்லி
உயிர்கொல்லி நோய்களின் பட்டியலில்,

விடுபட்டிருக்கிறது காதல் !

ஏனென்று யோசிப்பார் எவருமில்லை !


ஒருவேளை அது உணர்வுகளைக்கொன்று,

நினைவுகளை மறக்கச் செய்துவிடுவதாலா?


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;