தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

சோக கவிதைகள் சில 17=======================
என் கனவுகள் 

யாவும் தெருவில் 

காகித குப்பையாக ...

=======================

=======================
உன் மெல்லிசை 
குரல் என் 
குருதி நரம்பில் 
கலந்து விட்டதோ 
உன் குரல் ஒலித்து 
கொண்டு இருக்கிறது 
என்னுள் ....
=======================

=======================
மரணம் மனிதனை 
துரத்த வில்லை 
அவன் செய்த 
பாவங்களே அவனை 
துரத்துகிறது !!!
=======================

=======================
உதவிகள் இல்லையேல்


உயிர்கள் இல்லை ...
=======================கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;