தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

கவிதைகள் சில =========================
உன்னை நான்
மறந்துவிட்டேன் என்று
நீ எண்ணும் வேளையில்
பிரிந்திருக்கும் என் உயிர்..
=========================

=========================

கடலின் உள்ளே
மூழ்கி எடுத்தால்
கிடைக்கலாம்
ஆயிரம் முத்துக்கள்
ஆனால் நீ
ஆயிரம் அதிசய
முத்துக்களையும்
அப்புறம் தள்ளும்
அழகிய முத்து
எந்தன் சொத்து !
=========================

=========================

மெதுவாய் ஒரு மல்லிகை
வாசம், 
எழுந்து பார்த்தேன்,


என் கல்லறை மேல்,
உன் கண்ணீர் துளி ..........

=========================

=========================

             நினைவுகள்
முட்கள் 
நடுவே சிரிக்கும்
ஒற்றை ரோஜாவாய்..!
தனித்தே 
சிரித்திருப்பேன்
உன்னையும்
உன்னோடான
நினைவுகளையும்
என்னுள்
என்னுள் சுமந்தபடி..!

=========================
============================
   கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..
============================

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;