தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

ஆமைஆமையாய் நகர்கிறேன் என்றாய் !
உன்மீதான ஆசைகள் தகித்து,
உள்ளுக்குள்ளே ஓராயிரம் கனவுகள்,

கைகள் கால்கள் கழுத்தையெல்லாம்,
திமிரமுடியாமல் கட்டிவைத்தபிறகு !
உன் பின்னே ஓடவா முடியும் ?

எவ்வளவுக்கெவ்வளவு இயலுமோ?
அவ்வளவுக்கவ்வளவு தாமதித்தே,
ரசித்து ருசித்து தொடர்வேன் உன்னை !!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;