தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

தனிமைக்கொடுமைதனிமை புதிது இல்லை,
வருகிறது பிறப்புதொட்டே !

ஒரு நிலையில் நீ வந்து புகுந்தாய்,
கலந்தாய் நிறைந்தாய் பின் பறந்தாய் !

அந்த நொடிதொட்டு இந்தத்தனிமை !
"கொடுமை கொடுமை கொடுமை


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;