தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

எண்ணம்

சுமைகளை முதுகிலேற்றிவிட்டு, சுகமாய் நடந்துவருகிறவன், சுமக்கவேண்டும் ஒருநாள், என் சுமைகளோடு என்னையும் சேர்த்து ! அன்றுதான் அடங்கும் என் ஆதங்கம் ! என்று பெருமூச்சுவிட்டு கனைக்கிறது ! பாரம் சுமக்கும் ஒரு வயதான கழுதை !! கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;