தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

பொய்தானே

மறைமுகமாய் அறியப்பட்டது காதல் ! ஏதோ இனம்புரியா உணர்வலைகளால் ! அதனால்தான் தைரியமாய் வெளிப்படுத்தினேன் ! நீயோ மறுப்புச்சொல்லிவிட்டாய் ! அதிர்ந்து அமிழ்ந்தவன் நேரம்கடந்து யோசிக்கிறேன் ! என் கணிப்பு தவறாதே !! உண்மையை சொல் பெண்ணே ! பொய் சொன்னாயா நீ ? கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;