தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

அவளுக்கு நான் உயிர் தான்


பெண் என்றால்
அது அவள் தான்..
அழகு கண் என்றால்
அது அவள் விழிகள்
தான்..
கலர் என்றால்
அது அவளின்
கலையான
கருப்பு நிறம் தான்..
காதலன் என்றால்
அவளுக்கு நான் உயிர்
தான்..
கல்லறை என்றால் அதில்
நாங்கள்
உரங்கும் இரு இதயங்கள்
தான்..


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;