தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

மனதோடு மனம் நிறைந்த

உன் பார்வைபடும்

தொலைவில் தான்
உன் கைக்கெட்டும்
தூரத்திலே தான்
எப்போதும்
காத்திருக்கிறேன்
என்றும்
மாறா காதலோடு
உன்னை சுமக்கும்
மனதோடு
மனம் நிறைந்த
அன்போடு...!!


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;