தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

காதல்

உருவத்தால் வருவது காதல் அல்ல
உள்ளத்தின் உணர்வுகளால்
உருவாவதே காதல்!

இதயத்தை திருடுவது காதல் அல்ல
இதயத்தால் இணைவதே காதல்!

இன்பத்தை பகிர்வது காதல் அல்ல
துன்பத்திலும் தொடர்வது தான் காதல்.!!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;