தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

மிதி----அடிகள்


"மிதியடிகளை வெளியே விடவும்"
எனும் வாசகங்கள்,
ஆக்கிரமித்தது மனதை !
யோசித்தேன் பலமாய் !
பதிலேதும் கிடைக்கவேயில்லை !
சரி நீயே சொல் !
எங்கே விடுவதடி?
நீ கொடுத்த,
"அடிகளையும் மிதிகளையும்"


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;