தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

என்னை அழ வைத்தாய் நீபெற்றவளை அழ வைத்தேன்
பிரசவத்தில் பாசதந்தையை அழ
வைத்தேன் பிடிவாதத்தில்
அழகு தோழியை அழ வைத்தேன்
பிரிவில்
இத்தனை பாவங்களை செய்த
என்னை அழ வைத்தாய் நீ யாருக்கும்
தெரியாமல் மனதிற்குள் .....


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;