தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

பிறந்தநாள் கவிதைகள்


இன்று
சுரியனும் நிலவும்
சன்டைஇட்டது
யார் முதலில் உனக்கு
வாழத்துச
சொல்வதென்று !....

பாவம்
அவைகளுக்கு தெரீயாது
நான் தான் உனக்கு
முதலில் வாழத்துச
சொல்வேன் என்று !.....

ஏனென்றஆல்
நான் காலையில்
தோன்றும் சுரியனும் அல்ல!...
இரவில்
தோன்றும் நிலவும் அல்ல!...
எப்பொழுதும்
உன் இதயம்
சுவாசிக்கும்
முச்சுக் காற்று !......

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;