தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

அவளை தேடி ஒரு பயணம்அவளின் தூக்க
பொழுதுகளில்
சிறுபிள்ளை முகம்
காண
தினம் தோறும்
அவளை தேடி
கனவில் ஒரு பயணம்
காதல் என்ற உலகில்
அவளின்
முகவரி அறிந்தாலும்
வாசலுடன்
நின்று விடுகிறேன்
கண்ணியத்துடன்
காத்திருக்கிறேன்
எனகென அவள்
சொந்தமாகும் நாள்
வரை..


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;