தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

கல்லறைக்குள் இருப்பேன்!என்னவளே நம் காதல்
கண்ணில் இருந்து மலர்ந்த
காதல் அல்ல
இதயத்தில் இருந்து மலர்ந்த
காதல் ...
என் இதயம் துடிப்பதை
நிறுத்தும் வரை .. ஒவ்வொரு துடிப்பிலும்
உன் பெயர் சொல்லும் ...!
எப்போது உன் பெயர் என்
இதயம் சொல்லவில்லையோ
அப்போது நான் கல்லறைக்குள்
இருப்பேன் ....!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;