தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

சலனம்


தடுமாறியபோது உருமாறிய நிஜங்கள்,
நெஞ்சைவிட்டு நகர்ந்துகொண்டிருந்ததை,
கண்கூடாய் கானாதுபோனாலும்,
உள்ளூர உணரமுடிந்தது என்னால் !
அங்கே !
அப்பழுக்கில்லாத மனம் உன் ஒருத்திக்காக,
அரிதாரம் பூசத்துவங்கியிருந்தது !
ஐயகோ !
காதல் வந்துவிட்டது போலும் எனக்கு !!


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;