தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

உன்னை நினைத்து வருந்துவதை விடநீ விட்டு கொடுத்த மிச்ச

வாழ்க்கையை நினைத்து

வருந்துவதை விட உன்னால்

நான் பட்ட துன்பத்தை என்னுள்

இருந்து copy பண்ணி

இங்கே paste

பண்ணலாம்னு

முடிவு பண்ணிட்டேன்..

கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;