தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

நினைவுகள்

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

நம் நினைவுகள் தான் என் கவிதை 
என் மனச்சிறைய உடைத்து என்னுள் கலந்தவளே !!
என் உணர்வை அள்ளி சென்று தியினுள் சுட்டவளே !!
அன்பு கொண்டு  என்னை அபகரித்தவளே !!!
உன்னுடன் வாழ்ந்தது சில நிமிடங்கள் தான் 
என்றாலும் பல தலை முறைகள் வழ்ந்ததாயி உணர்கிறேன் !!
உன் பார்வை என்னை கொன்றாலும் 
உன் நினைவுகளும் நீ தந்த வலிகளும் 
என்னை உன் உணர்வோடு வழ சொல்லுதடி !!
 

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;