தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

கவிதை எழுத படித்தேன்


காதலிக்க கற்று கொல்லாத நான்
கவிதைகள் உலகத்துக்கு வந்து கவிதை எழுத
கற்று கொண்டேன் கவிதை பிடிக்கும்
அது அவள் வடிவாக இருந்தால்
காதல் பிடிக்கும் காதலிப்பது அவளாக இருந்தால்
எனக்கு கவிதை எழுதுவது
கடினமான விஷயம் இல்லை
அதை கவிதையாக நிருபிப்பது
தான் கடினமாக உள்ளது


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;