தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

பிறந்த நாள் வாழ்த்து


தாவி வரும் கடல் அலையே, உன்னை கரை வாழ்த்தும்,
சுற்றி வரும் பூமியே, உன்னை உலகம் வாழ்த்தும்,
வீசி வரும் தென்றலே, உன்னை மரங்கள் வாழ்த்தும்,
பாடி வரும் குயிலே, உன்னை இசை வாழ்த்தும்,
பூத்து வரும் புன்னைகையே,
உன்னை என் அன்பு வாழ்த்தும்,

என்னில் கலந்து இருந்த கவிதையே,
உன்னை என் வரிகள் வாழ்த்தும்,
இன்று போல் என்றும் மகிழ்ச்சி பொங்க உன்னை என் இதயம் வாழ்த்தும் ............இதய கனிந்த பிறந்த நாள்" நல் வாழ்த்துகள்..

கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;