தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

உன் இதயத்தை கடனாக கொடு


என் அன்பை அடகு வைக்கிறேன்
உன் இதயத்தை கடனாக கொடு
நித்தமும் நினைவுகளை வட்டி கட்டுகிறேன்
களங்கமில்லா கனவுகளை காணிக்கையாக்கி
காதலை அசலாக்கி விடு.....


கவிதைகள் உலகம் ..smdsafa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;