தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

என்றும் உன் நினைவில் வாழும்


காதல் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு அஸ்திவாரம்
உங்கள் காதலின் வெற்றி
நீங்கள் படைக்கும்
அடுத்த தலை முறையினர்.

உங்கள் காதலியின் அழகையும் காதலியுங்கள்
அழகு இல்லாதவற்றையும் காதலியுங்கள்..

உடலை காதலியுங்கள் ...
மனதையும் சேர்த்து காதலியுங்கள்..

எதையும் எதிர் பாராது காதலியுங்கள்
நீங்கள் எதிர் பாரா காதல் உங்களிடம்...

ஆத்மாவை காதலியுங்கள்..
காதலில் முக்தி அடைய....


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;