தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

ஒரு உண்மை காதல்


அவள் ஒரு பேதை
நான் ஒரு போதை
அவளுக்கு திருமணமெனும்
ஆகி இருந்தால்
என் மூச்சு நின்று
போய் இருக்கும்
நீயோ முதிர் கன்னியாய்
நானோ முற்றும் துறந்த
துறவியாய்கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;