தமிழ் கவிதைகள் உலகம், காதல், நண்பர்கள், மழை, சோகம், வலி, மேலும்.. கவிதைகள் உலகம்.. உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியிலும் கவிதைகளை படிக்கலாம்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும்.. நன்றி.!! Tamil poetry's world.. Love, Friendship, Rain, Sad, Pain, etc.. Choose your language to Read Poem's.. give Your comments., & share Likes..

கல்லறை


அன்பே நீ நடந்து செல்லும்
சாலையோரத்தில்
உன் பின்னல் நான் உன் பாதசுவடு
மண் சேகரித்த வண்ணம்.....
ஏனென்றால்
நான் இறந்த பின் என் புதைகுழியை
உன் பாதசுவடு பதிந்த மண்களால்
என் புதைகுழியை மூடுவதற்கு.....


கவிதைகள் உலகம் ..smd safa..

Google+ Followers

உங்கள் கருத்துகளை தெரிவிக்கவும்..

இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பிரபலமான 5 கவிதைகள்

 
;